Tìm kiếm...
May 10, 2011

Triển khai SQL 2005 Cluster trên windows 2003

1. Giới thiệu
Cơ sở dữ liệu – CSDL là một thành phần không thể thiếu trong một mạng doanh nghiệp. ví dụ: CSDL được áp dụng trong bệnh viện để quản lý bệnh nhân, giường bệnh. Trong kinh doanh để quản lý hàng hóa, quản lý thư viện, nhân sự..việc đảm bào tính sẵn dùng dữ liệu là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Các phần mền quản trị CSDL hàng đầu như Oracle, DB2, SQL server đề hỗ trợ cơ chế server clustering để các doanh nghiệp có thể triển khai. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày việc triển khai SQL server 2005 trên môi trưởng clustering

2.   Triển khai
2.1 Mô hình
Gồm 3 máy windows 2003: 1 máy DC đóng vai trò client, 2 máy Node1, Node2 làm SQL Server clustering.

2.2. Chuẩn bị
Bạn có thể triển kai bài Lab trên  Virtual Server 2005 hoặc VMware
-         Cài đặt máy DC
-         Join 2 máy node1, node2 vào domain 2 máy này sẽ làm cluster
-         Các ổ đĩa dùng chung Q,R được tạo ra trước đó.

2.3 Thực hiện
Các máy khởi động và sẵn sàng làm việc như hìnhTrên node1, khởi dộng Cluster Administrator, khởi động việc tạo mới cluster.


Nhập tên domain: nhatnghe.com
Nhập tên của node đầu tiên: node1Nhập IP cho cluster


Chọn Quorum là Disk Q


Nhấn Finish để kết thúc


Node1 đã được tạo trong cluster


Tiến hành đưa Node2 vào cluster


Nhập tên Node2


Finish để kết thúc


Cluster gồm 2 node1 và 2 đã được đưa vào cluster


Tạo các tài nguyên Disk, IP address, Network name, server Agent cho cluster


Tiến hành cài SQL server cho node1 và node 2 (phần này sẽ được trình bày lại)
Sau đó cài SQL 2005 SP1 cho 2 node: chạy file setup.exe trên disk2


Chọn các thành phần ần cài đặt như hình sau:


Node2 đang shutdown, tiến hành truy vấn database1


Khởi động Microsoft Visual Studio để kết nối vào database1


Trong khi Node2 đang shutdown, tiến hành connect vào database và tiến hành truy vấn


Shutdown node1


Trạng thái cluster sau khi node1 đã shutdown


Tiến hành truy vấn lại, thành công


Theo nhatnghe.vn
Chia sẻ:

0 comments:

Post a Comment