Tìm kiếm...
August 09, 2011

Kỷ niệm 2 năm đi làm...!


Chính thức 2 năm đi làm, vẫn nhớ như nguyên cái ngày đầu tiền đi làm như thế nào, vui có, buồn có, khôn thì ít mà dại thì nhiều...Thời gian trôi nhanh quá...có lẽ là...lấy VỢ thôi!
Chia sẻ:

1 comments:

Post a Comment