Tìm kiếm...
March 06, 2012

Thay đổi thư mục mysql


Vì lý do nào đấy bạn phải thay đổi datadir của mysql, dưới đây là giải pháp cho vấn đề đấy:
Bạn thực hiện các bước sau:
1. Sửa file my.cnf
#nano -w /etc/my.cnf 
Sửa hoặc thêm các dòng sau:

pid-file = /newpath/mysql/mysqld.pid 
socket = /var/lib/mysql/mysql.sockdatadir = /newpath/mysql
2. Copy data sang partition mới
#rsync -vrplogDtH /var/lib/mysql/ /newpath/mysql/ 
#rsync -vrplogDtH /var/lib/mysql/ /newpath/mysql/
3. Quan trọng, tạo mysql.sock mới cho mysql
#ln -s /backup/mysql/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock 
#rm -rf /tmp/mysql.sock 
#ln -s /backup/mysql/mysql.sock /tmp/mysql.sock
4. Kết thúc
#killall -9 mysqld 
#service mysql start
Goodluck.
(Theo NhanHoa.com)
Chia sẻ:

0 comments:

Post a Comment